¡°Yellow Mountain: China's Ever-Changing Landscape¡±

Arthur M. Sackler Gallery
(Smithsonian Institution, Washington, D.C.)


Artists: Hongren¡¢ Kuncan¡¢Shitao¡¢Chenggong¡¢
Xuezhuang¡¢Yizhi¡¢Wang, Wusheng